Tagga #Zoopunktse på Instagram för att synas här

Eukanuba Veterinary Diets Löser Minskar Urinstenen Struvitsten

Eukanuba Cat Vet Diets Urinary Struvite

På veterinärs inrådan vid struvite urinsten för katter. Eukanuba Urinary Struvite är ett kattfoder & veterinärfoder som passar katter som har urinstenen Struvite. Eukanuba kattmat Urinary Struvite bidrar till att lösa upp & förebygga Struvitsten hos katt. Läs mer
239 kr 159,33 kr/kg Rek.pris 239 kr
239 kr

Eukanuba Vet Cat Urinary Struvite - Urinstenen Struvitsten

EUKANUBA VETERINARY DIETS URINARY STRUVITE FOR CATS

Eukanuba Veterinary Diets Urinary Struvite ska ges till katter med urinvägsproblem på veterinärs inrådan.
Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) är inte bara en enskild sjukdom utan ett samlingsbegrepp som används för att beskriva en mängd olika problem som påverkar kattens nedre delar av urinvägarna. 10% av alla katter som besöker veterinärer har FLUTD-relaterade problem.
Dessa problem kan variera och innefattar olika former av inflammationer och kristall- eller stenformationer till en del mindre vanliga problem. Oavsett bakomliggande orsak så kommer katten att ha liknande symptom. Urinvägskristaller och -stenar påverkar oftast den nedre hälften av kattens urinvägar och kan ge upphov till irritation, inflammation och förstoppning. Symptomen kan variera från lätta urinvägsirritationer till akuta och allvarliga urinvägsförstoppningar.

SÅ KAN UTFODRING HJÄLPA

En korrekt diet kan till stor del hjälpa till att bidra till att din katts urinvägar återgår till ett normaltillstånd. Urinstenar är kristaller, sammansatta av substanser som vanligtvis avlägsnas naturligt via urinen. Struvitstenar och oxalatstenar är de två vanligast förekommande typerna av urinstenarna. Deras formation står i direkt relation till urinets pH-värde. Din veterinär kan utreda vilken typ av sten det är som påverkar katten och därefter rekommendera det foder som ger en korrekt reglering av urinens pH-värde för att minska risken för återfall.HUR ETT FÖRDELAKTIGT NÄRINGSINNEHÅLL PÅVERKAR

Det animaliska proteinets höga kvalitet kombinerat med en låg halt av magnesium upprätthåller ett pH-värde som är mindre än 6,4 och minskar risken för struvitstenar och kristallformationer.
Den lägre nivån av fettinnehåll bidrar till att minimera risken för övervikt som i sig kan vara en bidragande faktor till uppkomsten av urinkristaller och stenformationer.EUKANUBA VETERINARY DIETS URINARY STRUVITE

Eukanuba Veterinary Diets Urinary Struvite är särskilt framtaget för att bidra till att reducera återfall av urinsten och kristaller.

Urinary Struvite ger ett höjt pH-värde på mer än 6,6 i urinen och minskar förekomsten av oxalatstenar och kristaller.HUR DU KAN HJÄLPA DITT DJUR

När din veterinär gett dig råd och riktlinjer rörande behandling och utfodring bör du se till att följa dessa noggrant. Du bör då undvika alla typer av snacks och godis. Om din katt inte vill äta eller om foderbytet inte ger den väntade effekten bör du genast kontakta din veterinär.

I vissa fall behövs även medicinering utöver rätt foder. I sådana fall bör du noggrant följa veterinärens ordination och doseringsanvisning.

Vid minsta osäkerhet kring medicinering och dylikt bör du genast kontakta din veterinär.

 Storlek på katt 

 Burkar per dag 

2kg

25-40g

3kg

40-60g

4kg

55-75g

5kg

65-95g

6kg

80-110g

8kg

105-150g

10kg

130-185g

Tagga #Zoopunktse på Instagram för att synas här