Skötselråd & Inköpslista Kameleont

Yemenkameleont (Chamaeleo calyptratus), Jacksons kameleont, trehornskameleont (Trioceros jacksonii), Panterkameleont (Furcifer pardalis) mm

Kameleonten har i alla tider intresserat och fascinerat människan. Myten om att den kan anpassa sin färg efter underlaget, ögonen som rör sig oberoende av varandra, den långa tungan och den sävliga rytm med vilken djuret förflyttar sig, allt bidrar till mystiken runt kameleonten.
Som husdjur är kameleonten krävande och absolut inget man impulsköper, men med rätt förberedelser blir en kameleont ett oerhört intressant husdjur som troligtvis väcker en längtan efter fler arter. Terrariet eller inhägnaden behöver vara stor och luftig samtidigt som den håller kvar både värme och fukt. De allra flesta kameleonter undantaget Yemenkameleonten (Chamaeleo calyptratus) äter endast animalisk föda, och de allra flesta accepterar bara levande foderdjur. Kameleonter dricker sitt vatten från grenar och löv och stimuleras av vattenrörelse, vilket betyder att man måste lägga lite extra energi på att antingen spraya terrariet regelbundet eller ge djuret tillgång till vatten via en droppande flaska eller ett dimsystem. Storleken på kameleonten beror på arten, men en Jacksons kameleont kan bli upp till 35 centimeter lång (inklusive svans) och en panterkameleont ungefär 40 centimeter lång. Det finns också ett antal dvärgarter där maxlängden endast uppgår till några centimeter. Den största kameleontarten i världen är Parsons kameleont (Calumma parsonii) och de kan bli över 80 centimeter långa. Många kameleonter blir ungefär 5-8 år gamla.
Kameleonter är upptagna på CITES B-lista, vilket innebär att de måste säljas tillsammans med ett intyg som garanterar deras ursprung.

Att välja kön och antal

Kameleonter är solitärdjur och ska hållas ensamma. De blir mycket stressade av varandras sällskap, och också av att se varandra genom glas eller nät. Ibland kan även den egna spegelbilden vara stressande, undvik detta genom att montera en tunn plastbakgrund inuti terrariet. Hane och hona kan endast vara tillsammans under parningen.

När ni kommer hem

Låt kameleonten först vänja sig vid sitt nya hem och titta noga så att allting från droppflaskor till värme fungerar bra. En rädd eller orolig kameleont vänder bredsidan till, blåser upp sig så att den ser stor och farlig ut och öppnar munnen. Gör den detta har du närmat dig för snabbt. Ta några steg tillbaka och låt ditt nya djur vänja sig vid att du kommer med mat. När kameleonten har vant sig vid dig kan den lära sig att klättra upp på din hand och kan på så sätt tas ut ur terrariet eller buren kortare stunder.

Terrariet

Kameleonter är mycket känsliga för dålig luft och drar lätt på sig olika luftvägsinfektioner. Om man väljer att hålla kameleonten i ett terrarium ska detta vara högt och glasdörrarna bör tas bort och ersättas med nätdörrar. En helt nätad bur, eller nätbur med bakre delen av glas fungerar också bra.
Storleken på terrariet avgörs av kameleontens storlek, som exempel behöver en kameleont som är 40 cm (inklusive svans) ett terrarium eller en bur som är minst 70 hög och har en bottenyta på en halv kvadratmeter, vilket motsvarar tex 100 x 50 cm.

Inredning

Då kameleonter lätt blir stressade av att se sin egen spegelbild är det att föredra att limma in en konstgjord bakgrund i terrariet. Bakgrunden hjälper också till att skapa ett naturligare utseende och i en del bakgrunder finns möjligheten att även plantera växter. Inred med mycket grenar och pinnar i varierande storlek, och använd gärna växter, antingen i plast eller riktiga. Om du använder riktiga växter är det viktigt att de är ogiftiga. Yemenkameleonten äter växter, och även andra arter av kameleont kan irriteras om t.ex. växtsaften är giftig. Kameleonten vill ha tätt mellan grenarna så att den lätt kan förflytta sig runt i terrariet och så att den känner sig trygg.
Kameleonten behöver en värmelampa och en källa för UVA- och UVB-ljus. Detta kan vara en och samma lampa eller två olika, UV-ljuset kan också komma från ett lysrör om man föredrar det. Det är mycket viktigt att värmelampan antingen hänger utanför terrariet eller att den skyddas så pass att kameleonten inte kan ta tag i den. Det får heller inte vara glas mellan UV-röret och kameleonten, men nät eller galler går bra. Byt UV-lampan minst en gång om året. Hur varmt terrariet ska vara beror på vilken art av kameleont man har köpt, men t.ex. Yemenkameleonten (Chamaeleo calyptratus) och Panterkameleont (Furcifer pardalis) vill ha en temperatur på cirka 28-30 grader högt upp i terrariet och några grader lägre längre ner. Enstaka solställen kan vara så varma som 35 grader. För Jacksons kameleont (Trioceros jacksonii) gäller några grader svalare över lag. Ett högt terrarium ger kameleonten möjligheten att själv temperaturreglera. På natten stängs värmelampan av och temperaturen tillåts falla till rumstemperatur (ca 20 grader).
Bottensubstratet är av mindre vikt för en kameleont eftersom den inte visas så ofta på botten. Välj något som är enkelt att göra rent och som inte foderinsekterna så lätt kan gömma sig i. Undvik också ett bottenmaterial med stora bitar och flisor som till exempel bark, då kameleonten kan få i sig det när denne fångar insekter. Ett tunt lager sand eller ett giftfritt papper likt det man har i fågelburar fungerar bra och kan snabbt bytas vid behov. Välj vilket bevattningssystem som passar bäst att använda, det finns olika droppsystem och dimmaskiner man kan montera i toppen på terrariet, ett annat alternativ är att använda en droppflaska likt den man har inom vården och sakta låta innehållet droppa ut längs en gren och ner i till exempel en skål. Se till att det finns en väg ur skålen om kameleonten skulle hamna i den. De är inga hejare på att simma.
En liten bytta som man kan hänga över en gren fungerar bra som matstation. Där i kan man lägga foderdjuren och kameleonten kan skjuta ner sin tunga och fånga dem utan att de smiter ut i resten av terrariet. En sådan bytta som zooaffärer fångar fisk i fungerar bra.

Föda

De flesta kameleonter är carnivora, vilket betyder att de äter kött. Detta gör de i form av insekter, och dessa föredras levande då kameleonten reagerar på rörelse. Variera syrsor, gräshoppor, vandrande pinnar, kackerlackor, zoophobas och mjölmaskar och se till att foderdjuren är välmatade när de i sin tur matas till kameleonten. Utfodra foderdjuren med ekologiska grönsaker regelbundet i en pet-box eller annan behållare.
Yemenkameleonten äter också en del gröna blad och lite frukt, bland annat fungerar hibiskus som med fördel kan planteras i terrariet, och maskrosblad. Frukt och grönsaker ges bara i liten mängd och kan då vara till exempel zucchini, krasse, ekologiska druvor, jordgubbar och liknande.
Pudra foderinsekter och grönsaker med ett tunt lager kalk och multivitaminblandning före utfodring.

Allmän skötsel

Använd dig av minst två termometrar och en hygrometer (fuktmätare) för att se att terrariet eller buren har rätt temperatur och fuktmängd. En kameleont som ofta gapar kan tyda på att den har det för varmt, och en kameleont som ständigt är mycket mörk i färgen kan sitta för kallt. All hantering av kameleonten är främst för din egen skull, själv vill den helst vara ifred. Det kan ändå vara bra att tålmodigt lära sin kameleont att bli hanterad för att kunna kontrollera t.ex. hull och hälsa, men den har inget behov av att komma ut ur terrariet ofta. Håll botten ren, kameleonter blir ofta rumsrena och bajsar på ett och samma ställe. Om en uppsamlingsbytta används till vattnet, byt smutsigt vatten ofta och diska byttan.

Om kameleonten blir sjuk

Andning med öppen mun, insjunkna ögon, slöhet, stressat beteende, svårigheter att styra tungan och avmagrad svansrot kan vara olika tecken på sjukdom. Sök alltid hjälp hos en reptilkunnig veterinär om du misstänker att din kameleont är sjuk. Förebygg alltid sjukdomar genom att tillhandahålla en stressfri miljö med rätt temperatur och luftfuktighet, UV-ljus och en varierad diet.
Håll terrariet, inredningen och framför allt botten ren från avföring.

Fortplantning och könsbestämning

Könsskillnaderna ser olika ut beroende på art. Hos Yemenkameleonten uppvisar hanen en sporre på bakbenet redan från födseln, hos Jacksons kameleont är det bara hanen som har horn och hos panterkameleonten är den fullvuxna hanen mer färgglad. Man kan även titta vid basen till svansen där hanens hemipenis ger området vid svansroten ett fylligare uttryck. Den könsmogna honan tas till hanens revir och flyttas snabbt bort igen om hon visar tecken på att vilja avvisa honom. Efter en lyckad parning kommer hon återigen agera avvisande, och visar ofta med kraftiga färger att hon inte längre är mottaglig. Efter 20-30 dagar vill honan lägga äggen, och måste då få möjlighet att göra det i ett djupt bottensubstrat som ska vara grävbart, tex en blandning av torv, sand och jord. Detta kan ske i en separat behållare. Äggen kläcks sedan, om temperatur och luftfuktighet varit korrekt, efter 6-12 månader beroende på art.

Ursprung

Kameleonter förekommer på den afrikanska kontinenten inklusive Madagaskar, i södra Europa och i Asien inklusive den arabiska halvön och Sri Lanka. Den finns även introducerad i sydliga delar av Nordamerika. Det finns ungefär 200 olika arter i världen men de tre som nämnts här är de vanligaste i fångenskap. Jacksons kameleont förekommer i naturen i Tanzania och Kenya, Panterkameleonten på Madagaskar och Yemenkameleonten som namnet antyder i Yemen och även i delar av Saudiarabien.

Viktig information

Kameleonter kan inte ändra färg efter underlaget. En grön kameleont förblir grön även om man sätter den på en blå bok, men de kan ändra färg mellan mörk och ljus beroende på om de är varma eller kalla, eller för att visa aggression. De har en naturligt svajig gångstil, ungefär som att de tvekar länge inför varje steg. Detta är ett beteende de har utvecklat för att smälta in bland grenar och blad som vajar och rör sig i vinden.

Inköpslista

Terrarium eller nätbur – enligt jordbruksverkets regler.                
Underlägg till terrariet
Bänk till terrariet           
Bottenmaterial (sand, jord, cocosfiber, torv, papper)
Värmelampa med hållare (skyddad)
UV-belysning med armatur
Reflektor
Timer
Droppflaska, droppsystem eller dimsystem så kallad ”fogger”.
Sprayflaska
Konstgjord bakgrund eller bakgrundsplansch
Akvariesilikon att fästa bakgrunden med eller fixer till planschen
Terrarielås
Vattenberedningsmedel
Rötter, grenar, lianer.
Växter, plast eller riktiga
Matskål t.ex. fiskfångstbytta.
Vattenskål med låga kanter
Foder; syrsor, gräshoppor, mjölmask, zoophobas mm
Petbox att ha foderdjuren i
Torrfoder till foderdjuren
Vattenpärlor till foderdjuren
Vitaminer
Kalkpreparat
Termometer (en på varma sidan och en på kalla)
Hygrometer (mäter luftfuktigheten)
Spade att göra rent botten med
Rengöringsmedel för burbottnen och inredning.
Transportbur
Bok

Det är nyttigt för barn att växa upp och umgås med djur. De får lära sig ta ansvar och växer med uppgiften att rå om sin vän. Även om djuret är ämnat som barnets husdjur, så måste en vuxen bära det yttersta ansvaret. Detta skötselråd omfattar grundläggande råd. För djurets bästa bör du förse dig med ytterligare information.
Tvätta alltid händerna efter att du har hanterat ditt djur eller burmaterial.