Inköpslista Akvarium

 • En bra bok om akvarieskötsel/en bra webbsida
  Tänk på att det är viktigt att du själv skaffar dig kunskap om ditt akvarium och de fiskar du tänkt bosätta i det. Vi rekommenderar starkt att du skaffar en god bok till detta bl.a. för att du ska veta att de fiskar du vill ha går ihop och har samma krav på livsmiljö, vattenkemi, temperatur och foder.
 • Doppvärmare
  Håller en jämn temperatur i akvariet.
 • Termometer
  Viktigt för att du ska kunna kontrollera att det är rätt temperatur i vattnet.
 • Innerfilter eller ytterfilter
  Cirkulerar, syresätter och filtrerar vattnet. Vattnet ska krusas vid ytan för att syresättas. Skölj filtersvampen i samma temperatur som i akvariet. Inner- eller ytterfilter väljer du beroende på bekvämlighet och akvariestorlek.
 • Vattenberedningsmedel (t.ex. Tetra Aqua Safe, JBL Biotopol & Happy Life)
  Binder klor och tungmetaller från kranvattnet, skyddar fiskens slemskydd. Används alltid vid nystart, vattenbyten och inplantering av ny fisk.
 • Bakteriekultur (t.ex. JBL Denitrol, Tetra Bactozym, Tetra SafeStart)
  Skapar en bra förutsättning för biologisk aktiv miljö för dina fiskar. Viktigt vid nystart av akvarium. Följ anvisningarna på förpackningen.
 • Akvariesalt (Ektozon-Salt)
  En naturlig mineralhalt uppnår du genom att tillföra Ektozon-salt vid varje vattenbyte. Dosering 1 tsk per 50 liter vatten/vecka.
 • Anti-stessmedel (JBL Acclimol, Happylife Filter Medium)
  Används vid ny inplantering av fisk och vid större vattenbyten, förhindrar även att dåliga bakterier och parasiter får fäste på fisken och efter medicinering. Ökar motståndskraften samt främjar fortplantning och det allmänna välbefinnandet hos fisken.
 • Levande växter av olika höjd
  Skapar en bättre biologi i akvariet och ger fiskarna en stimulerande och skyddad miljö. Vissa kan med fördel fästas på rötter. Hjälper till att hålla vattnet klart och fungerar dessutom som näringskonkurrent till algerna.
 • Växtgöding (se separat skötselråd för tips)
  Precis som krukväxter så behöver akvarieväxter näring för att överleva. Det finns i form av vätska som du häller i vattnet, sticks du trycker ner i gruset vid rötterna, eller en speciell jord att lägga under gruset
   • Akvarium
   • Bänk
   • Akvariegrus
   • Håv
   • Inredning
   • Foder anpassat för varje fisks behov t.ex. huvudfoder, vegetabiliskt foder, maltabletter etc.
   • Foderautomat
   • Akvarieunderlägg, om så erfordras.
   • Bakgrund + Bakgrundslim
   • Slamhävert
   • Algmagnet/algskrapa
   • Växt tång
   • Vattentest stickor
   • Bakteriekultur
   • Avklaringsmedel
   • Ektozonsalt
   • Termometer
   • Växter
   • Växtnäring