Att starta ett Saltvattensakvarium

Med färdigt saltvatten och levande bakterier.
Personalen hjälper dig gärna med frågor!

  1. Lägg i sanden
   Vi rekommenderar att man använder levande sand (minst 1 kg per 10 liter vatten). Sanden finns i olika grovlekar och färger. OBS! Sanden ska inte sköljas!
  2. Fyll på med saltvatten upp till halva akvariet
   Häll försiktigt i vattnet så det inte grumlar med gruset. Vi rekommenderar ca 60% kultiverat vatten och 40% nysatt som finns i butiken. Salthalten bör vara ca 1,025. En något lägre salthalt går bra om du enbart ska ha fiskar.
  3. Levande sten läggs försiktigt i akvariet
   Du ska ha minst 10% av vattenvolymen i kilo i levande sten. 100 liter = 10 kg sten. OBS! Bygg stadigt då fiskarna gräver och stenarna kan rasa.
  4. Fyll på med vatten hela vägen upp
   Sätt därefter igång pump och doppvärmare. Skummaren väntar du med. Temperaturen ska vara 26-27 grader. Är vattnet grumligt kan man filtrera med fin vadd eller en filterdyna.
   Gå vidare med nästa steg först när vattnet är fint och klart samt när nitrit halten är noll.
  5. Inkoppning av djur
   Nu kan du börja koppa in ett fåtal lättare djur som t.ex. damseller, frökenfiskar, clowner samt eremiter.

Vecka 1; Belysning ca 4h/dag. Byt ut ca 10% av vattenmängden. Nu kan du börja koppa in t.ex. sandvändande sjöstjärnor, turbosniglar samt sandsniglar. Kontrollera att vattenvärdena är bra. 

Nu har det börjat komma äggvita (urin) från fisk och levande sten i ytvattnet (skummet i skummarkoppen får inte vara för blött, då försvinner viktiga mineraler).

Vecka 2;
 Belysning ca 5h/dag. Om värdena är bra och nitrithalten är noll kan ni börja koppa in fisk samt enklare koraller. Byt ca 20% av vattenmängden, i fortsättningen ska ca 10% av vattnet bytas ut varannan vecka. Öka belysningstimmarna med 1h per dag och vecka.

Alger kommer att börja växa mellan v 3-6. Skulle alg tillväxten öka efter vecka 6, minska belysningstimmarna igen med 1h/dag och vecka tills algerna minskar i tillväxt. Öka på nytt belysningstimmarna med 1h/dag och vecka tills du når 10h/dag utan att få ökad alg tillväxt.

Nystartat akvarium eller precis bytt en stor del vatten?

Undvik att släppa ner fiskar i ett helt nystartat akvarium. Låt det stå igång något dygn med pump och doppvärmare påslagna. Tillför alltid startbakterier och vattenberedningsmedel vid nystarten. Följ doseringsanvisning på förpackningen. Tänk också på att mjukstarta med ett mindre antal fiskar första veckan och kontrollera vattenvärdena ofta i början.

Det är viktigt att tänka på samma sak när du gör ett större vattenbyte. Glöm inte att varje gång du byter vatten ska tillsätta motsvarande mängd medel, då vattnet annars tappar viktiga beståndsdelar.