Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här

Zoo.se Boka På Nätet & Hämta I Butiken

Eldbukssalamander

Går endast köpa i butik.
Intressant art till akvarium eller terrarium. Cynops orientalis, Kinesisk eldbukssalamander. Salamandrar hugger efter allt som rör sig & är inte kräsna när det kommer till mat. Mygglarver, små räkor & maskar lämpar sig som föda. OBS! Levande djur kan beställas här i webbshoppen, men du måste hämta dem i butiken. För aktuellt lager av levande djur, kontakta butiken på 08-280740. Läs mer
119 kr Rek.pris 119 kr

Eldbukssalamander Cynops Orientalis

OBS! Levande djur kan beställas här i webbshoppen, men du måste hämta dem i butiken.
Välj 'Hämta i butik' under 'Fraktsätt' i kassan. 
För att köpa levande djur måste du vara minst 18 år gammal.

Cynops Orientalis omfattar egentligen inte mindre än 6 underarter. I Japan, där den lever naturligt håller den till i diken, dammar, mindre sjöar och vattendrag med klart och lugnt vatten. Det karaktäristiska eldröda mönstret på salamanderns buk som givit upphov till denna amfibies namn kan variera i omfattning från några prickar till större fält. En Eldbuks salamander kan bli mellan 9-13 cm lång som vuxen och man kan se könstillhörigheten relativt enkelt då hanens kloakområde är svullet och därför mera synligt än honans. Hanen är också generellt mindre till storleken.

Salamandern är ett amfibiskt groddjur och Cynops Pyrrhogaster hålls bäst i väl planterade aquaterrarier. Arten är dagaktiv och beskrivs som aktiv, vilket gör den till ett populär och lämplig art att hålla som husdjur. Vegetationen, både i vatten och på land, utgör en bra källa till naturliga gömställen för dina salamandrar och erbjuder också en möjlighet att skapa en spännande, stimulerande och vacker miljö i din tank. En spännande art i vacker färg härstammande som vill leva i en fuktig miljö med tillgång till både land och vatten. Temperaturen bör hållas mellan 21-28 grader och i vattnet omkring 18-21. Vintertid kan man med fördel sänka vattentemperaturen i tanken med några grader. Utfodring bör ske med maskar, olika insekter och mygglarver. Tänk gärna på att dina salamandrar är känsliga för infektioner. Genom att erbjuda ditt djur en så optimal miljö som möjligt samt artfränder så kommer du att få maximal glädje av ditt nya husdjur!

Då parningssäsongen inträder får eldbukshanen en lenare hud och fascinerande färgförändring. Honan kan lägga omkring 200 ägg på en säsong. Äggen från eldbukarna kläcks efter 20 dagar och vid 3-5 månader genomgår de en metamorfos (omvandling). Könsmognaden hos de juvenila Eldbuks salamandrarna inträder vid 1-3 års ålder, men kan enligt uppgifter skyndas på genom bra utfodring. Reproduktion har rapporterats även från exemplar som ej fått temperaturen sänkt vintertid.

Svenskt namn: Eldbukssalamander

Latinskt namn: Cynops Orientalis

Könsskillnader: Hanen har en mera ”svullen” kloak än honan och har normalt en mindre kroppsstorlek.

Vuxenstorlek: 9-13 cm.

Livslängd: omkring 15 år

Aktivitetsmönster och levnadssätt: Huvudsakligen dagaktiv amfibie som behöver både land och vattenområde.

Levnadsmiljö: Aquaterrarium med sötvatten och rik vegetation.

Socialt behov: Oklart men bör inte hållas ensamma.

Hantering: Försiktig.

Näringsbehov: Karnivor, olika insekter och maskar.

När du får hem ditt djur: Se till att ditt terrarium är färsigställt och håller bra nivåer vad gäller temperatur och luftfuktighet.

Sök också gärna mer information på egen hand om det djur du planerar att skaffa!

Läs mer Läs mindre
Läs mer Läs mindre

Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här