Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här

RedSea Effektiv Fosfat & Nitrat Reducerare

Red Sea NO3PO4-X

Red Seas NO3: PO4-X är ett unikt komplex av kol som används som näring av bakterier för att reducera fosfat & nitrat i saltvattensakvarium. Red Sea NO3PO4-X är en även effektiv algbekämpning i marina akvarium & finns även för små Nanoakvarium. Läs mer
119 kr 1 190 kr/kg Rek.pris 139 kr
249 kr 498 kr/kg Rek.pris 279 kr
Bäst deal
349 kr 349 kr/kg Rek.pris 389 kr
349 kr

Red Sea NO3PO4-X

NO3:PO4-X är en unik sammansättning av flera kolkällor som används av de bakterier som reducerar näringsämnena. Varje kolkälla i sammansättningen används av olika stammar av mikroorganismer, samtidigt som den särskilda kol/ kväve / fosforn krävs för varje steg. Blandningen innehåller även andra organiskt bundna ämnen som är viktiga stimulatorer i varje skede av reduceringsprocessen. Dessa metaller och icke-metaller säkerställer en stadig bakteriell förökning och komplett nitratreduktion till kvävgas samt bakteriernas förmåga att absorbera och utnyttja fosfat. Den noggranna kontrollen av nitrat- och fosfatnivåer, som sker genom övervakad dosering av NO3:PO4-X, garanterar en gradvis förändring och korrekt underhåll av näringshalterna samt förhindrar förstörelse av Zooxanthellernas antal vilket kan orsaka en UV-chock och svält hos korallerna. Till skillnad från vissa andra näringsfattiga system, kommer den korrekta användningen av NO3:PO4-X att upprätthålla all microfauna som är bra för revet.

NO3:PO4-X rekommenderas också som en komplett kolkälla för användning av kolbaserade denitreringsanläggningar.

Använd inte NO3:PO4-X tillsammans med svavelbaserade denitreringsanläggningar eller andra fosfat- och nitratborttagningsmedel, då detta kommer att orsaka störningar i systemet. 

För mer information samt instruktioner se Red Sea Manual

Läs mer Läs mindre
Läs mer Läs mindre

Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här