Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här

Zoo.se Boka På Nätet & Hämta I Butiken

Kameleont Slöj Baby

Går endast köpa i butik.
Spektakulära djur till vackra terrarium. Jemenkameleont, även kallad Hjälmkameleont eller Slöjkameleont, är en söt Kameleont. Jemenkameleont är en Cites B listad reptil. OBS! Levande djur kan beställas här i webbshoppen, men du måste hämta dem i butiken. För aktuellt lager av levande djur, kontakta butiken på 08-280740. Läs mer
1 195 kr Rek.pris 1 195 kr

Kameleont Chamaeleon calyptratus

OBS! Levande djur kan beställas här i webbshoppen, men du måste hämta dem i butiken.
Välj 'Hämta i butik' under 'Fraktsätt' i kassan. 
För att köpa levande djur måste du vara minst 18 år gammal.

Denna kameleontart bär det latinska namnet Chamaeleon calyptratus, men kan gå under flera svenska namn så som Hjälmkameleonten, Slöjkameleonten eller Jemenkameleonten. De kommer ursprungligen från området mellan Jemen och Saudiarabien där de lever uppe i träd och buskar på torra, bevuxna plattåområden. De rör sig långsamt, vilket troligen bidragit till utvecklingen av deras fenomenala och karaktäristiska kamouflageförmåga. Om din kameleont skulle bli skrämd kan färgen mörkna och den rullar ihop sig. Det kan dröja innan den känner sig trygg nog att veckla ut sig igen.

Det bör erbjudas gott om klättermöjligheter och gömställen i terrariet likaså UV-belysning (UVB). Den föredrar temperaturer mellan 23-35 grader, men kan tolerera temperaturer utanför det intervallet också.60 %.  Luftfuktigheten bör befinna sig omkring. Den spenderar sin tid i grenverket till träd och buskar så ett högt och storleksmässigt väl tilltaget terrarium är att föredra. Glasterrarium är inte att rekommendera till dessa aggressiva kameleonter då de kan se spegelbilder av sig själva. Detta kan även orsaka stress, vilket de är väldigt känsliga för. Vegetationen utgör en bra källa till naturliga gömställen för din kameleont och erbjuder också en möjlighet att skapa en spännande, stimulerande och vacker miljö i din tank. Genom att erbjuda ditt djur en så optimal miljö som möjligt så kommer du att få maximal glädje av ditt nya husdjur!

Kameleonten äter, likt många andra ödlor, olika typer av insekter och den jagar, eller fångar in dessa genom att skjuta iväg sin klibbiga tunga som en projektil genom luften. Chamaeleon calyptratus tycks föredra gröna insekter. Denna fångstmetod av föda kan vara spännande att uppleva live i ditt terrarium. Den klibbiga tungan hos Slöjkameleonterna kan även användas för att känna av lukt och smak. Alla foderdjur bör pudras med kalciumtillskott före utfodring.

Jemenkamelonterna är solitära djur, vilket innebär att de lever helst ensamma och framför allt hanarna rapporteras vara territoriella och aggressiva, och kan därmed lätt hamna i stridigheter med varandra. Hanar och honor av Hjälmkameleonterna tolererar och träffas egentligen enbart varandra under parningssäsongen. Honorna är fredliga och kan leva i närheten av varandra, frånsett under parningssäsongen.

Chamaeleon calyptratus lever mellan 5-8 år och kan bli mellan 25-60 cm långa, svansen inräknad. Hanarna blir normalt större än honorna och lever normalt också några år längre. Att skilja på hanar och honor är relativt lätt då hanarna även har sporrar samt större ”hjälm”. Hanarna har också en starkare färg. De unga kameleonterna uppnår könsmognad vid 4-5 månaders ålder. Efter en lyckad parning skiftar honan färg och efter 20-30 dagar läggs äggen.

Svenskt namn: Hjälmkameleont, Jemenkameleont eller Slöjkameleont.

Latinskt namn: Chamaeleon calyptratus

Könsskillnader: Hanarna lever längre än honorna, är större och mera färggranna, har större hjälm samt har sporrar.

Vuxenstorlek: 25-60 cm.

Livslängd: 5-8 år.

Aktivitetsmönster och levnadssätt: Huvudsakligen dagaktiv och trädlevande solitärt djur.

Levnadsmiljö: Rikt med klättervänlig vegetation.

Socialt behov: Ensamlevande.

Hantering: Försiktig.

Näringsbehov: Olika insekter och maskar samt tillskott av kalcium eller annat bredare tillskott.

Vanliga sjukdomar: Symptom på kalciumbrist och parasiter. Var uppmärksam på om din kameleont sitter mera stilla än vanligt samt om den har slutna ögon, vilket kan vara tecken på sjukdom.

När du får hem ditt djur: Se till att ditt terrarium är färdigställt och håller bra nivåer vad gäller temperatur och luftfuktighet.

Observera! Levande djur kan beställas här i webbshoppen, men måste hämtas av dig i butiken. Välj ”Hämta i butik” under ”Fraktsätt” i kassan. För att köpa levande djur måste du vara minst 18 år gammal.

Sök också gärna mer information på egen hand om det djur du planerar att skaffa!

Cites

CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES, är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter.

I EU-förordningarna finns en artlista som listar de hotade arterna i fyra bilagor, A-D.
CITES - A listar de mest hotade arterna.
CITES - B listar arter som riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras.
CITES - C listar arter som är utrotningshotade i ett visst land.
CITES - D listar arter som importeras till EU i så stor omfattning att kontroll krävs.

Vi som djuraffär skickar årligen in listor på djuren vi köper in och säljer till Jordbruksverket som är under CITES A och B.
Vi skickar med CITES-intyg till de nya ägarna med de djur som är under CITES B, och fåglar under CITES är ringmärkta. Inga CITES listade djur som säljs är vildfångade.

 

Läs mer Läs mindre
Läs mer Läs mindre

Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här