Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här

JBL Vattenberedning - efter Medicinering

JBL Detoxol Instant Detoxifier for Healthy Water

Detoxol från JBL eliminerar omgående ämnen som ammoniak ,nitrit ,nitrat ,klorid ,kloramin från söt- & saltvatten. Toxiska ämnen i akvariet neutraliseras efter bara 10 minuter. JBL Detoxol eliminerar tungmetaller som koppar & bly. Stabiliserar karbonathårdheten (KH) Läs mer
79 kr Rek.pris 109 kr
149 kr Rek.pris 189 kr
79 kr

JBL Detoxol - Eliminerar omgående toxiska ämnen som neutraliseras omedelbart i akvariet. 

Genom tillsätta JBL Detoxol neutraliseras ämnen, toxiner i akvarievattnet så som ammoniak, nitrit, klor och kloramin säkert och snabbt inom 10 minuter och är därför inte längre skadliga för akvariet. 

Detoxol eliminerar omgående toxiska ämnen och neutraliseras efter bara 10 minuter i både sötvattensakvariet och saltvattensakvariet.

Eliminerar tungmetaller som koppar och bly. Stabiliserar karbonathårdheten (KH)


Upp till fem dubbel dos kan tillsättas per dygn beroende på hur dåligt vatten men har tex höga halter av nitrit kan femdubbeldos omgående sänka nitrithalten till noll.

JBL Detoxol ersätter den vanliga vattenberedaren Biotopol när man har problem med dåligt vatten och Detoxol tillsätts alltid för hela vattenvolymen enkel dos upp till femdubbel dos beroende på hur dåligt vatten man har.

Användningen av JBL Detoxol är enkel och säker.

JBL Detoxol

 • stöder kvävecykeln och återställer den naturliga balansen
 • ammoniak, giftig för fisk, kommer att bindas omedelbart
 • bildandet av nitrit avbryts
 • neutraliseras toxinerna , omgående bara efter bara 10 minuter 
 • giftig klorid och kloramin är bundna
 • Algnnäringsnitratet reduceras
 • binder även tungmetaller, såsom bly och koppar
 • stabiliserar karbonathårdheten (KH)
 • Detoxol är Ej skadligt för fisk och växter
 • kan överdoseras säkert JBL Detoxol upp till fem gånger
 • Dosering / bindningskapacitet: 10 ml per 40 liter vatten binder 30 mg ammonium / ammoniak och 2 mg klor
Läs mer Läs mindre
Läs mer Läs mindre

Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här