Tagga #Zoopunktse på Instagram för att synas här

Zoo.se Veterinärklinik Vaccinationer Hund

Hundvaccination

Hundvaccinationer vi erbjuder är DHPPi ( valpsjuka, HCC,  Parvo och Kennelhosta), KC (Kennelhosta), Rabies (3-årigt), L4 (Leptospiros) och Pi (Kennelhosta). Eventuella tillkommande undersökningar, behandlingar eller provtagningar debiteras utöver grundpriset. För mer information & veterinära frågor, kontakta vår veterinärklinik på vet@zoo.se eller 08-28 07 40. Läs mer
395 kr
450 kr
395 kr
395 kr
395 kr
395 kr

Vaccinationer Hund DHPPi valpsjuka, HCC, Parvo, Kennelhosta

Information om vaccin:

DHPPi är ett vaccin som innehåller:

 • Levande, försvagat valpsjukevirus (CDV)
 • Levande, försvagat hundadenovirus (CAV2)
 • Levande, försvagat hundparvovirus (CPV)
 • Levande, försvagat hundparainfluensvirus (CPi)

DHPPi är ett vaccin för hundar från 8 veckors ålder mot följande sjukdommar:

 • Valpsjuka
 • Leversjukdom
 • Sjukdom orsakad av parvovirusinfektion
 • Parainfluensa

De första injektionerna ska ges vid 8 och 12 veckors ålder, samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas påfyllnad vart 3:år, vid vaccinering är hunden immun. I vissa fall kan vissa biverkningar förekomma i form av övergående allergisk reaktion, feber och illamående.

Obs: Denna tjänst utförs av en veterinär. 

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts debiteras med avgift för uteblivet besök om 50% av totala kostnaden.

-

Vaccination KC

Information om vaccin:

KC är ett vaccin som innehåller:

 • Levande Bordetella bronchiseptica-bakterier
 • Levande hundparainfluensavirus

KC är ett vaccin för hundar från 3 veckors ålder mot följande sjukdomar:

 • Kennelhosta

Den första injektionen kan ges redan vid 3 veckors ålder och bör sedan revaccineras årligen.  Behandlad sjukdom ger inge immunitet, därför rekommenderas årlig revaccination. Om hunden tävlar eller vistas på hunddags/kennel är det en bra idé att vaccinera mot kennelhosta.

I sällsynta fall kan bieffekterna övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

Obs: Denna tjänst utförs av en veterinär. 

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts debiteras med avgift för uteblivet besök om 50% av totala kostnaden.

-

Vaccination Rabies

Information om vaccin:

Subkutant vaccin mot Rabies. Vaccinet ger treårigt skydd efter grundvaccination och skall ges senast 21 dagar innan utlandsresa om djuret inte har vaccinerats regelbundet. Aktivt skydd mot Rabies är obligatoriskt  vid utlandsresa och skall finnas intygat i djurets pass.

Obs: Denna tjänst utförs av en veterinär.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts debiteras med avgift för uteblivet besök om 50% av totala kostnaden.

-

Vaccination L4 (leptospiros)

Information om vaccin:

Subkutant vaccin mot Leptospiros. Vaccinet ger skydd i 6-12 månader efter grundvaccination. Rekommenderas till alla hundar som skall resa till central- och sydeuropa eller utom EU´s gränser. Vaccinet används som standardskydd i många länder utanför skandinavien där smittan är mer förekommande. Ett bra tillskott inför semesterresan.

Obs: Denna tjänst utförs av en veterinär. 

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts debiteras med avgift för uteblivet besök om 50% av totala kostnaden.

-

Hundvaccination - Eurican Herpes

Alla djur som vaccineras genomgår en kortare undersökning. Tag med Vaccinationsintyg/Pass.

Eurican Herpes:

Vaccination görs initialt under löp eller 7-10 dagar efter förmodad parning och sedan ges en andra dos 1-2 veckor innan beräknad parning. 

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts debiteras med avgift för uteblivet besök om 50% av totala kostnaden.

-

 

Tagga #Zoopunktse på Instagram för att synas här