VÅR DJURPOLICY

Att äga, sälja och ta hand om djur är ett stort ansvar. Samtliga våra medarbetare, liksom uppfödare och leverantörer till ZOO.se, måste därför förbinda sig till att följa vår strikta djurpolicy. Syftet är att säkerställa att djurens välmående prioriteras före allt annat. Vem som helst som uppfattar att policyn inte följs på någon punkt uppmanas att omedelbart kontakta vår visselblåsarfunktion genom att maila visselblasare@zoo.se. Vi garanterar källskydd och anonymitet.


  • ZOO.se följer alltid Djurskyddslagen (den lag som reglerar försäljning och hållande av djur).
  • All personal som arbetar med djur hos ZOO.se är särskilt utbildade för ändamålet.
  • ZOO.se säljer inte CITES-djur (hotade arter som kräver särskilda tillstånd).
  • Alla inköp av levande djur och leverantörer måste godkännas av djuransvarig hos ZOO.se
  • Alla uppfödare och leverantörer till ZOO.se ska skriftligen garantera att de följer vår leverantörspolicy och gällande lagar och regler.
  • Ett skadat eller sjukt djur ska ges bästa möjliga vård. Djuransvarig hos ZOO.se bedömer om eventuell veterinärvård krävs och butikschef informeras omedelbart.
  • Innan ZOO.se tar emot en djurleverans kontrollerar vi alltid att djuren mår bra och uppfyller våra högt ställda krav.
  • Vi har strikta städrutiner, djurens burar och akvarier ska vara rena och fräscha och ha gott om plats.
  • Våra faktablad om djurhantering är alltid korrekta och uppdaterade.
  • På ZOO.se är vår viktigaste uppgift alltid att se till att djuren trivs och mår bra.