Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här

JBL Artemiaägg Artemiakläckning - Fiskmat

JBL ArtemioPur Artemia Eggs for Live Food Production

Artemia ägg som skall kläckas. För uppfödning av levandefoder hemma. Artemia ägg för produktion av levande mat. Högkvalitativa Artemia-ägg med maximal kläckningshastighet för odling av Artemia nauplii. Lätt att använda, Artemia nauplii kläcks efter 24 timmar (specialsalt säljs separat). JBL ArtemioPur Artemia Eggs for Live Food Production. Läs mer
129 kr 3 225 kr/kg Rek.pris 169 kr
129 kr

JBL ArtemioPur - Artemiaägg med Praktisk Doseringssked 

Mäng: 40 ml

Optimal utfodring av fiskyngel med JBL Arte- mioPur 
Nykläckta artemianauplier (larver) är ett oumbärligt levandefoder för framgångsrik odling av fiskyngel utan större förluster. Artemiaäggen i JBL ArtemioPur kan kläckas fram till nauplier efter behov på enkelt sätt. Ynglet hos många fiskarter kan genast utfodras med artemianauplier så snart de simmar fritt. Mycket små yngel måste först utfodras med encelliga djur (infuso- rier, toffeldjur) eller t.ex. JBL NobilFluid tills de vuxit till sig så pass att de klarar av att äta artemianauplier. 

Bruksanvisning:
JBL ArtemioPur artemiaägg kläcks fram i en 2–3- procentig saltlösning. Detta lyckas bäst med JBL ArtemioSal. Detta specialsalt innehåller mikroalger som „barnmat“ och ett buffertsystem som upprätthål- ler det optimala pH-värdet. Bäst lyckas kläckningen i JBL Artemio Set. Förutom en specialkonstruerad odlingsbehållare och en luftpump innehåller setet alla delar som behövs för bekväm och effektiv framkläck- ning. Fyll behållaren med ca 0,5 l vatten och tillsätt 10–15 g (3 doseringsskedar) JBL ArtemioSal och allt efter behov 1–3 doseringsskedar JBL ArtemioPur artemiaägg. Om behållaren genomluftas starkt vid en temperatur på ca 25 °C kläcks nauplierna fram på ca 24 timmar. Ju lägre temperatur desto långsam- mare. Genomluftning är absolut nödvändig då den säkerställer syretillförseln och därmed ett optimalt kläckningsresultat. 

Stäng av luftpumpen när äggen har kläckts färdigt. Nauplierna samlas nu inom ett par minuter på behål- larens botten och de tomma äggskalen flyter upp till vattenytan. Allt efter vad nauplierna ska användas till kan du nu avskilja nauplierna med en sil och utfodra dem till fiskyngel eller odla upp dem till fullvuxna kräftor i ett akvarium. 

Observera:
För optimal utfodring av fiskyngel är det viktigt att nauplierna är så nykläckta som möjligt eftersom nauplier förlorar näringsvärde under de första tim- marna efter kläckningen. Till JBL Artemio Set kan du ansluta ett valfritt antal utbyggnadsmoduler (JBL Artemio 1, finns att få i fackhandeln) och samtidigt utnyttja luftutloppet effektivt. Genom att tillbereda be- hållarna med en viss tidsförskjutning kan fiskynglen oavbrutet försörjas med levandefoder. 

 

Läs mer Läs mindre
Läs mer Läs mindre

Tagga #zoopunktse på Instagram för att synas här