Ozoniator

Koppla gärna in en ozonreaktor till din skummare.

Ozon är en gas som består av tre syreatomer per molekyl. Den tredje atomen vill gärna lämna föreningen för att de andra två ska kunna bilda O2, det vill säga syre. Den ensamma atomen reagerar då med andra ämnen, man säger att den oxiderar. Detta har man tagit fasta på i ozonisatorn som utnyttjar detta för att rena akvariet och påskynda nitrifikationsprocessen. Ozonet tillförs med fördel via skummaren, där det ökar skumningseffekten. Ozon höjer också syrehalten i akvariet. Det rekommenderas att man använder ozon med försiktighet, överdosering kan orsaka huvudvärk och hosta hos akvariets ägare.

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.