Tagga #Zoopunktse på Instagram för att synas här

Trixie Digital Termometer

Trixie Digital Timer Second 7cm

Trixie Digital Timer Second 7cm Läs mer
209 kr Rek.pris 219 kr
209 kr

Trixie Digital Timer - Timer till Terrarium & Akvarium

En digital timer för akvarium och terrariums med upp till 8 olika inställingstider. Kan ställas in på sekundnivå. Den är de perfekta valet för ditt terrarium/akvarium för belysing, fuktighetsnivå eller temperatur inställingar.

Längd: 7 cm

Bredd: 7 cm

Förpackningens storlek: 18,6 x 11 x 7,4 cm

Vikt: 4,54 gram

Färg: Grå

Bruksanvisning: Ställa in dag och tid

1. Håll ned knappen "CLOCK" och ställ in dagen genom att trycka på "WEEK" på samma gång.

2. Håll ned knappen "CLOCK" och ställ in tiden genom att trycka på "HOUR" på samma gång.

3. Håll ned knappen "CLOCK" och ställ in minuter genom att trycka på "MIN" på samma gång.

4. När du släpp "CLOCK" kommer dagen och tiden visas i displayen.

För att programmera timern:

1. Tryck på knappen 'PROG' för att gå in i programmeringen läge. Displayen visar '1 ON' (Starttid 1).

2. Tryck på 'WEEK' för att välja mellan olika dagar och kombinationer av dagar. De dagar du har valt kommer att visas högst upp på visaren.

3. Ange starttiden med knappar 'HOUR', 'MIN', 'SEC'. Knappen "R" = raderar din inmatning.

4. Tryck på 'PROG' igen för att gå in i avstängning tid '1 AV'. Använd knapparna "WEEK", 'HOUR', 'MIN', 'SEC' som tidigare. 

5. Tryck på 'PROG' igen för att mata in upp till 7 mer programmerade tider (upprepa steg 2-4).

6. Tryck på för att avsluta programmeringsläget 'KLOCKA'. Om inga knappar trycks in för 1 minut återgår timern automatiskt till driftläge. 

Tagga #Zoopunktse på Instagram för att synas här