Med anledning av publiceringar i Aftonbladet de senaste dagarna vill vi på Zoo.se göra följande viktiga klarläggande. 

Om vi måste avsluta svårt lidande hos smådjur, vilket lagen kräver, så sker det med de metoder som lagen föreskriver.  

Det finns uppgifter om att zoo.se har köpt djur från en enligt Aftonbladet ökänd djurhandlare. Det är korrekt att vi har köpt djur från företag där den person som syftas på i artikeln har varit engagerad. De djur som köptes från två olika bolag var alltid välmående och vid god hälsa vid leverans till oss för besiktning. Längst ner i Aftonbladets artikel går att läsa – ”Åklagaren som leder förundersökningen mot misstänkt djursmuggling uppger att det finns inga misstankar mot Zoo.se.”

Vad gäller Länsstyrelsens tillsyn har Zoo.se inga pågående ärenden. Vi har historiskt fått ytterst få ärenden.